www.pit.pl  Portal Podatkowo-Księgowy

www.podatki.biz   Portal Podatkowo-Księgowy

www.gofin.pl   Portal Podatkowo-Księgowy

www.money.pl   Portal Finansowy

www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kal_podatkowy/  Kalkulator odsetkowy

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/  Potwierdzanie unijnych numerów NIP (system VIES)

www.krdp.pl  Krajowa Rada Doradców Podatkowych

www.pomorski.kidp.pl   Krajowa Rada Doradców Podatkowych - Oddział Pomorski

www.mf.gov.pl  Ministerstwo Finansów

www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  MF Biała lista

www.podatki.gov.pl  MF Portal podatkowy

www.pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-leborku Urząd Skarbowy w Lęborku

www.pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-gdansku  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

www.pomorskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-gdansku   I Urząd Skarbowy w Gdańsku

www.pomorskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-gdansku  II Urząd Skarbowy w Gdańsku

www.pomorskie.kas.gov.pl/trzeci-urzad-skarbowy-w-gdansku  III Urząd Skarbowy w Gdańsku

www.pomorskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-gdyni  I Urząd Skarbowy w Gdyni

www.pomorskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-gdyni  II Urząd Skarbowy w Gdyni

www.pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pruszczu-gdanskim Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

www.zus.pl    ZUS

www.sejm.gov.pl   Sejm RP

www.senat.gov.pl   Senat RP

www.nsa.gov.pl   Naczelny Sąd Administracyjny

www.nbp.pl    Narodowy Bank Polski

www.stat.gov.pl/gus    GUS

www.mgip.gov.pl   Ministerstwo Gospodarki

www.mi.gov.pl  Ministerstwo Infrastruktury

www.mpips.gov.pl   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

europa.eu/index_pl.htm  Portal Uni Europejskiej

opp.ms.gov.pl  KRS Organizacje Pożytku Publicznego

www.eskladka.pl  ZUS wyszukiwarka numeru rachunku i kalkulator

prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ CEiDG