Oferujemy Państwu pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników zatrudnianych przez Państwa firmę zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Szeroki wachlarz świadczonych przez naszą kancelarię usług obejmuje:

  • w zakresie obsługi kadrowej: przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów do umów, świadectw pracy, sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz przygotowywanie rachunków do nich, ewidencjonowanie należnego i wykorzystanego urlopu, prowadzenie akt osobowych pracowników, opracowywanie regulaminów pracy, sporządzanie skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych itd.,
  • w zakresie obsługi płacowej: zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracownika, zgłaszanie korekt do ZUS, rozliczanie zwolnień lekarskich, rozliczanie nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac, przygotowywanie list płac, list umów cywilnoprawnych, raportów wynagrodzeń i kosztów, przygotowywanie deklaracji ZUS, sporządzenie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu i wiele innych.