Jeśli są Państwo płatnikiem składek i zatrudniają w swojej firmie pracowników, mają Państwo obowiązek składania w ZUS kompletu dokumentów rozliczeniowych dotyczących zatrudnionych osób.

Zgodnie z informacją podaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na komplet dokumentów rozliczeniowych składają się deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA oraz dołączone do niej imienne raporty miesięczne, takie jak:

ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne,
ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Chętnie Państwu pomożemy w fachowym, rzetelnym i zgodnym z wymogami formalnymi sporządzeniu takich deklaracji oraz innych formularzy: jeśli np. opłacali Państwo składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę, udzielimy pomocy w wypełnieniu i złożeniu formularza ZUS IWA, a w przypadku, gdy chcą się Państwo ubiegać o zwrot nadpłaty składek, pomożemy sporządzić wniosek RZS-P.
Rozliczamy z ZUS także właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.