Nasza kancelaria oferuje reprezentowanie Państwa firmy przed urzędem skarbowym i ZUS. W imieniu naszych klientów kontaktujemy się z terenowymi jednostkami US i ZUS, podejmując następujące działania:

  • sporządzamy i przekazujemy do urzędu skarbowego miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje podatkowe PIT, a także miesięczne i kwartalne deklaracje VAT,
  • wnioskujemy w imieniu klientów o różnego rodzaju zaświadczenia i informacje, odbieramy zamówione dokumenty,
  • składamy dokumenty rozliczeniowe związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników Państwa firmy,
  • wypełniamy i na Państwa życzenie przesyłamy do urzędu różnego rodzaju wnioski dotyczące niezalegania w opłacaniu składek (RWN), przekroczenia podstawy wymiaru składek (RRP), stanu konta płatnika (RD-3) czy okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6) i inne.